News

Liebeskiller – todsichere Wege, die Liebe zu töten.

Pfarrer Johannes Gerhardt

Bibeltext: 1. Korinther 13, 4-7

Geisterfüllt Beten

Pfarrer Johannes Gerhardt

Bibeltext: Apostelgeschichte 4,23-31

Kindschaft

Reihe: „inSPIRIerT – Teil 6

Pfarrer Johannes Gerhardt

Bibeltext: Römer 8, 14-17

Freiheit

Reihe: InSPIRIerT – Teil 5

Pfarrer Johannes Gerhardt

Bibeltext: 2. Kor. 3,4-18

Erneuerung

Pfarrer Johannes Gerhardt

Reihe InSPIRIerT – Teil 4

Bibeltext: Hes.36,16-38

Wahrheit

Pfarrer Johannes Gerhardt

Reihe: InSPIRIerT – Teil 3

Bibeltext: Joh.16,5-15

Auftrag

Pfarrer Johannes Gerhardt

Reihe: InSPIRIerT – Teil 2

Bibeltext: Lk.4,16-30

Anfang

Pfarrer Johannes Gerhardt

Reihe: InSPIRIerT – Teil 1

Bibeltext: 1.Mose 1,1-3 

Bibelzitate:

Joh 1,1-3 + 14

 

 

Lebendige Hoffnung

Pfarrer Johannes Gerhardt

Bibeltext: Markus 16, 1-8